Dzieła Oskara Kolberga

Dzieła Oskara Kolberga

Kolberg w ciągu swojego życia wydał pokaźną ilość dzieł. Pierwszą jego publikacją, w 1857 roku, były „Pieśni ludu polskiego”. W efekcie kolejnych swoich badań terenowych powstawały kolejne dzieła. Tym razem było to obszerne dzieło, na które składa się aż 86 tomów. Mowa tu o dziele „Lud”, czyli jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Kolberg podzielił i uszeregował wiedzę na regiony i do 1890 roku wydrukowanych zostało 33 tomy.

Oprócz głównego wydania „Ludu” Kolberg ma na swoim koncie niezliczoną liczbę artykułów i opracowań. Ponad 1000 haseł związanych z muzyką, muzykologią i etnografią znalazło się w „Encyklopedii Powszechnej”, którą wydawał w 28. tomach Samuel Orgelbrand w latach 1859-1868.

Podczas wyjazdów terenowych Oskar Kolberg nie tylko zbierał muzyczne i etnograficzne materiały do swoich publikacji, ale również spisywał ludowe opowieści. „Baśnie, opowieści, gadki” to książka, którą wydał zachowując naturalność i surowość wypowiedzi swoich rozmówców.

Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce

W latach 60. XX wieku Polska Akademia Nauk rozpoczęła wydawanie kolejnych tomów „Ludu”. Obecnie wydaje je Instytut im. Oskara Kolberga, który wydał 86 tomów wraz z indeksami i dodatkami.

„Lud” zawiera około 12 tysięcy pieśni, 1250 podań, 670 bajek, 2700 przysłów, 350 zagadek, 15 ludowych widowisk i wiele innych dokumentów ludowej kultury.

 • Tom 1. Pieśni Ludu Polskiego
 • Tom 2. Sandomierskie
 • Tom 3. Kujawy cz. I
 • Tom 4. Kujawy cz. II
 • Tom 5. Krakowskie cz. I
 • Tom 6. Krakowskie cz. II
 • Tom 7. Krakowskie cz. III
 • Tom 8. Krakowskie cz. IV
 • Tom 9. W. Ks. Poznańskie cz. I
 • Tom 10. W Ks. Poznańskie cz. II
 • Tom 11. W. Ks. Poznańskie cz. III
 • Tom 12. W Ks. Poznańskie cz. IV
 • Tom 13. W. Ks. Poznańskie cz. V
 • Tom 14. W. Ks. Poznańskie cz. VI
 • Tom 15. W. Ks. Poznańskie cz. VII
 • Tom 16. Lubelskie cz. I
 • Tom 17. Lubelskie cz. II
 • Tom 18. Kieleckie cz. I
 • Tom 19. Kieleckie cz. II
 • Tom 20. Radomskie cz. I
 • Tom 21. Radomskie cz. II
 • Tom 22. Łęczyckie
 • Tom 23. Kaliskie cz. I
 • Tom 24. Mazowsze cz. I
 • Tom 25. Mazowsze cz. II
 • Tom 26. Mazowsze cz. III
 • Tom 27. Mazowsze cz. IV
 • Tom 28. Mazowsze cz. V
 • Tom 29. Pokucie cz. I
 • Tom 30. Pokucie cz. II
 • Tom 31. Pokucie cz. III
 • Tom 32. Pokucie cz. IV
 • Tom 33. Chełmskie cz. I
 • Tom 34. Chełmskie cz. II
 • Tom 35. Przemyskie
 • Tom 36. Wołyń
 • Tom 37. Miscellanea cz. I
 • Tom 38. Miscellanea cz. II
 • Tom 39. Pomorze
 • Tom 40. Mazury Pruskie
 • Tom 41. Mazowsze cz. VI
 • Tom 42. Mazowsze cz. VII
 • Tom 43. Śląsk
 • Tom 44. Góry i Podgórze cz. I
 • Tom 45. Góry i Podgórze cz. II
 • Tom 46. Kaliskie i Sieradzkie
 • Tom 47. Podole
 • Tom 48. Tarnowskie-Rzeszowskie
 • Tom 49. Sanockie-Krośnieńskie cz. I
 • Tom 50. Sanockie-Krośnieńskie cz. II
 • Tom 51. Sanockie-Krośnieńskie cz. III
 • Tom 52. Białoruś-Polesie
 • Tom 53. Litwa
 • Tom 54. Ruś Karpacka cz. I
 • Tom 55. Ruś Karpacka cz. II
 • Tom 56. Ruś Czerwona cz. I
 • Tom 57. Ruś Czerwona cz. II
 • Tom 58. Materiały do etnografii Słowian wschodnich
 • Tom 59/I Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych cz. I, Łużyce
 • Tom 59/II Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych cz. II, Czechy, Słowacja
 • Tom 59/III Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych cz. III, Słowiańszczyzna południowa
 • Tom 60. Przysłowia
 • Tom 61. Pisma muzyczne cz. I
 • Tom 62. Pisma muzyczne cz. II
 • Tom 63. Studia, rozprawy i artykuły
 • Tom 64. Korespondencja Oskara Kolberga cz. I
 • Tom 65. Korespondencja Oskara Kolberga cz. II
 • Tom 66. Korespondencja Oskara Kolberga cz. III
 • Tom 67. Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym cz. I-II
 • Tom 68. Kompozycje wokalno-instrumentalne
 • Tom 69. Kompozycje fortepianowe.
 • Tom 70. Pieśni ludu polskiego. Suplement do t. 1
 • Tom 71. Sandomierskie. Suplement do t. 2
 • Tom 72/I. Kujawy. Suplement do t. 3-4 cz. I
 • Tom 73/I. Krakowskie. Suplement do t. 5-8 cz. I
 • Tom 73/II. Krakowskie. Suplement do t. 5-8 cz. II
 • Tom 73/III. Krakowskie. Suplement do t. 5-8 cz. III
 • Tom 74. W. Ks. Poznańskie. Suplement do t. 9-15
 • Tom 75. Lubelskie. Suplement do t. 16-17
 • Tom 76. Kieleckie. Suplement do t. 18-19
 • Tom 77/I. Radomskie. Suplement do t. 20-21 cz. I
 • Tom 77/II. Radomskie. Suplement do t. 20-21 cz. II
 • Tom 78. Łęczyckie. Suplement do t. 22
 • Tom 79. Kaliskie. Suplement do t. 23
 • Tom 80. Mazowsze. Suplement do t. 24-28
 • Tom 81. Pokucie. Suplement do t. 29-32
 • Tom 82. Chełmskie. Suplement do t. 33-34
 • Tom 83/I. Przemyskie. Suplement do t. 35 cz. I
 • Tom 83/II. Przemyskie. Suplement do t. 35 cz. II
 • Tom 84. Wołyń. Suplement do t. 36
 • Tom 85. Biografia Oskara Kolberga
 • Tom 86. Indeksy