Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

Kraj pochodzenia: Polska

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: kielecki

Gmina: Kielce

Adres: Kielce, ks. Piotra Ściegiennego2, 25-033

Kontakt: Kierownik, wdk@wdk-kielce.pl, 41 36 55 100

Wojewódzki Dom Kultury (WDK) w miejscowości Kielce, który nosi imię marszałka Józefa Piłsudskiego, nazwać go można innymi słowami jako „Dom Piłsudskiego”. Zapisał się na kartach historii jako monument dzięki, któremu można złożyć cześć legionistom i ich dowódcy.

Dnia 28 stycznia 1933 roku w Urzędzie Wojewódzkim jako pierwsze zarejestrowano „Stowarzyszenie Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. W dokumencie statutu Stowarzyszenia oświadczono, iż celem działalności WDK ma być skupianie się na sporcie wyczynowym i paramilitarnym, promowanie kultury oraz fuzja formacji wojskowej z Kielczanami.

W latach 2007-2011 dyrektorem WDK został Łukasz Łaganowski, z którego inicjatywy powstały: nowocześnie doposażone kino WDK oraz Dział Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej. Zakup wyposażenia kina oraz zadania w zakresie edukacji filmowej współfinansowane były przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF), cykl programów i działań podtrzymujących i upowszechniających edukację patriotyczną, tradycję narodową, państwową oraz popularyzujących polskie dziedzictwo kulturowe np. widowisko „Zostały tylko ślady podków”, zrealizowane dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Widowisko to obejrzało łącznie około 2000 osób.