Suwalski Ośrodek Kultury

Suwalski Ośrodek Kultury

Kraj pochodzenia: Polska

Województwo: Podlaskie

Powiat: suwalski

Gmina: Suwałki

Adres: Suwałki, Papieża Jana Pawła II5, 16-400

Kontakt: Dyrektor, sok@soksuwalki.eu, +48 87 563 85 00

Ośrodek Kultury w Suwałkach został założony w listopadzie 2012 r. i jest aktualnie podstawową organizacją kulturalną na Suwalszczyźnie oraz innowacyjnym centrum życia kulturalnego Suwałk i okolic.

Suwalski Ośrodek Kultury działa, aby zaspokajać potrzeby kulturowe regionalnej wspólnoty poprzez kreowanie rozmaitej oferty, zachęcającej do styczności ze sztuką oraz aktywnej współpracy. Mając do dyspozycji pionierską infrastrukturą, innowacyjne rozwiązania technologiczne i świetnie wykwalifikowaną kadrę, Ośrodek zarządza różnoraką działalnością animacyjno-edukacyjną zorientowaną na rozbudowywanie ekspresji twórczej i kreatywności mieszkańców Suwałk i regionu. Rozpoczynając współpracę ze znakomitymi artystami, suwalski Ośrodek rozwija zainteresowania, pobudza do aktywnego uczestnictwa w życiu artystycznym i społecznym. Dzieli się powierzchnią z teatrami amatorskimi, grupami kabaretowymi i wszystkim innymi, którzy chcą działać i rozwijać się artystycznie.

Jest pierwotną sceną Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, która z sukcesem rozpowszechnia muzykę klasyczną w zakresie cyklu Filharmonia Suwałk, z uczestnictwem najwyśmienitszych solistów pochodzących z polskich i światowych scen. Organizuje szereg festiwali o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej z udziałem znakomitych artystów. Popiera zdarzenia z zakresu obyczajowości ludowej i dziedzictwa kulturowego, przedstawiając osiągnięcia zespołów i twórców podczas takich imprez jak Kaziuk Suwalski czy Suwalski Jarmark Folkloru. Organizuje szereg wydarzeń plenerowych, między innymi: Suwałki Blues Festiwal, Jarmark Kamedulski, Maraton Szantowo-Folkowy, kiermasz regionalny Lato w mieście oraz cykl koncertów plenerowych Na dywaniku u Marii.