Stowarzyszenie Ręce i Korzenie

Stowarzyszenie Ręce i Korzenie

Rodzaj i zakres działalności: Autentyczny (tradycyjny)

Rok rozpoczęcia działalności: 2020

Przynależność do organizacji: GOK

Kraj pochodzenia: Polska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Nowy Sącz

Gmina: Kamionka Wielka

Adres: Mszalnica, Mszalnica166, 33-334 Kamionka Wielka

Kontakt: Krzysztof Marcisz, krzysztofmarcisz7@gmail.com, 600325767

Stowarzyszenie „Ręce i Korzenie” powstało z inicjatywy członków Zespołu Regionalnego Mszalniczanie i zostało wpisane do KRS 3 marca 2020 roku. Jest to stosunkowo młode stowarzyszenie rozpoczynające swoja działalność statutową na rzecz kultywowania i podtrzymywania tradycji regionu, a tym samym wspierające rozwój i działania zespołu. Nie mniej jednak tworzą go osoby posiadające duże doświadczenie w organizowaniu i realizacji działań nakierowanych na promowanie i rozwój kultury ludowej małopolski, a w szczególności Lachów Sądeckich