Stowarzyszenie pn Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca Wrocław

Stowarzyszenie pn Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca Wrocław

Rok rozpoczęcia działalności: 1952

Przynależność do organizacji: Nie

Kraj pochodzenia: Polska

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Gmina: Wrocław

Adres: Wrocław, Kościuszki35A, 50-011

Kontakt: Joanna Świątek-Czwojdzińska, j.swiatekczwojdzinska@gmail.com, +48 600392371

Realizujemy pasję jaką jest taniec ludowy