Grupa Śpiewacza „Stryki i Stryjenki” – Strzyżów

Grupa Śpiewacza „Stryki i Stryjenki” – Strzyżów

Rodzaj i zakres działalności: Autentyczny (tradycyjny)

Struktura: Seniorzy (46+)

Rok rozpoczęcia działalności: 2006

Instytucja nadrzędna: Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie.

Przynależność do organizacji: Polski Folklor - Polish Folklore

Kraj pochodzenia: Polska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Strzyżowski

Gmina: Strzyżów

Adres: Strzyżów, Mostowa2, 38 - 100

Kontakt: Jacek Wojtuń, swaty1@wp.pl, 600 559 360

Grupa Śpiewacza”Stryki i Stryjenki” powstała w 2006 roku przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie. W skład grupy wchodzą osoby z całego regionu. Instruktorem i opiekunem zespołu jest Jacek Wojtuń, a akompaniatorem Grzegorz Szczygieł. Obecnie grupa występuje z towarzyszeniem: akordeonu, cymbałów strunowych oraz harmonijki ustnej. Repertuar strzyżowskiej grupy śpiewaczej od zawsze był różnorodny i bogaty. Składają się na niego unikalne, często zapomniane pieśni i przyśpiewki z regionu Pogórza, które wciąż są odkrywane w pobliskich miejscowościach. Podczas występów zespół posługuje się dawną gwarą typową dla naszego regionu, co stanowi jego duży atut sceniczny. Grupa śpiewacza występuje w zrekonstruowanym stroju z okolic Strzyżowa z XVIII wieku. „Stryki i Stryjenki” aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym regionu. Zespół bierze też udział w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych, zajmując wysokie lokaty. Oto ważniejsze osiągnięcia grupy: Grand Prix na Festiwalu Artystycznej Twórczości Seniorów w Stalowej Woli. I miejsce na Festiwalu Kultury Pogórzańskiej „O Złotą Podkowę” w Ryglicach. I miejsce w Rzeszowskim Konkursie Folklorystycznym „Do Korzeni” w Rzeszowie. I miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie. I miejsce na Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów w Stalowej Woli. I miejsce w X Rzeszowskim Konkursie Kapel Ludowych w Rzeszowie. I miejsce w Rzeszowskim Konkursie Kapel “Do Korzeni”. I miejsce na Festiwalu „Bo Radość Jest w Nas” w Stalowej Woli. II miejsce na Podkarpackim Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów w Boguchwale. II miejsce na Festiwalu Kultury Pogórzańskiej w Ryglicach. II miejsce na Festiwalu „Pogórzańska Nuta” w Dynowie. III miejsce w Rzeszowskim Konkursie „Do Korzeni” w Rzeszowie. III miejsce w Konkursie Zespołów Ludowych „Kropa” w Korczynie. III miejsce w Konkursie Śpiewaków Ludowych ”Pogórzańska Nuta” w Dynowie. III miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Tyczynie. III miejsce na Przeglądzie „Pogórzańska Nuta” – Dynów. III miejsce w Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki” w Głogowie Młp. III miejsce w Konkursie „Pogórzańska Nuta” w Dynowie. Wyróżnienia: – Wojewódzki Konkurs Zespołów Ludowych – Tyczyn. – Ogólnopolski Konkurs – Zespołów Ludowych Stylizowanych – Szydłowiec. – Wojewódzki Konkurs Zespołów Śpiewaczych – Tyczyn. – Konkurs Zespołów Śpiewaczych i Kapel „Kropa” – Korczyna . – Wojewódzki przegląd zespołów ludowych – Głogów. – Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych – Tyczyn. – Przegląd Pogórzańska Nuta – Dynów. – Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych – Głogów. – Festiwal Kultury Pogórzańskiej – Ryglice. – Konkurs „Pogórzańska Nuta” – Dynów. – Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek – Kalwaria Pacławska. – Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych – Dynów. – Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych – Tyczyn. Jury konkursów, na których występował zespół podkreślało zawsze: oryginalny charakter grupy, autentyczność stroju, umiejętność posługiwania się gwarą, dobrą intonację, pomysłowość prezentacji scenicznych i poczucie humoru. Wkład zespołu w odnajdywanie i przywracanie tego co odeszło, jest znaczący. Dziś na repertuar grupy składa się około 200 unikalnych i pięknych pieśni ludowych z najbliższego regionu. W chwili obecnej grupa liczy 10 osób. Pewnym novum jest wyodrębnienie męskiej grupy śpiewaczej „Stryki’ i żeńskiej grupy śpiewaczej „Stryjenki”, które to prezentują stare, zapomniane pieśni i ballady ludowe w formie a’ capella (bez akompaniamentu). Na konkursowej scenie prezentują się również soliści. Podsumowując. Serdecznie dziękuję byłym i obecnym członkom zespołu, którzy podczas prezentacji scenicznych przenosili nas w dawne czasy, a także publiczności, która zawsze wspierała nas dobrym słowem i brawami. A tradycyjnie kłaniają się wam nisko, aż po samo kolanisko Ci, którzy dotychczas dla Was grali i śpiewali: Anna Haber, Anna Rokita, Czesława Szaro, Halina Zimna, Emilia Bator, Maria Ryszkowska, Maria Preisner, Katarzyna Domaradzka, Alicja Włosek, Maria Czaja, Maria Fiołek, Maria Baran, Teresa Baran, Barbara Kocan, Ewa Kniaź, Maria Rębisz, Halina Kranc, Elwira Pelczar, Jadwiga Włodyka, Eugeniusz Zimny, Edward Górz, Leszek Szlachta, Andrzej Sowa, Kazimierz Wiśniowski, Edward Gadzina, Józef Kniaź, Cezary Jaworek, Zdzisław Pelczar, Grzegorz Szczygieł, Artur Mikuszewski oraz instruktor i opiekun zespołu – Jacek Wojtuń Tel. 600 559 360 🙂 https://www.facebook.com/grupaspiewacza 🙂