Park Etnograficzny w Russowie

Park Etnograficzny w Russowie

Kraj pochodzenia: Polska

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Kalisz

Gmina: Kalisz

Adres: Tykadłów Russów, Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, 62-816

Kontakt: Kustosz, biuro@muzeumwkaliszu.pl, 62 769-12-65

Idea utworzenia muzeum w Russowie na świeżym powietrzu, które odsłaniałoby najistotniejsze wzory drewniane w budownictwie ludowym na ziemi kaliskiej, powstała w latach 60. ubiegło wieku, kiedy dynamiczna ewolucja wsi polskiej zaczęła stwarzać niebezpieczeństwo istnieniu takiej architektury.

Ówcześnie większość budynków była zamieszana, dlatego zachowały się dobrym stanie. Wkrótce jednak miało się to zmienić. Wówczas pojawił się problem organizacyjny – gdzie usytuować nowopowstałe muzeum.  Między  1976 a 1978 pojawił się plan Parku Etnograficznego na Ziemi Kaliskiej, a także spis 17 budynków, które miały należeć do parku. Potoczyło się inaczej i planów nie zrealizowano. Definitywnie zaprezentowano nieduży park przy Dworku Marii Dąbrowskiej w miejscowości Russów, który jest jednocześnie oddziałem Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. W latach 80.  XX w. przygotowywano nową pomysł dla tego muzeum na wolnym powietrzu. Niestety wiele budynków, istniejących jeszcze w latach 60. XX wieku uległo znacznemu zniszczeniu lub uległo degradacji bezpowrotnie. Te, które możemy dzisiaj podziwiać stanowią ostatnie, cenne obiekty architektury z drewna z okolic Kalisza.