Ośrodek Kultury w Czudcu

Ośrodek Kultury w Czudcu

Rok rozpoczęcia działalności: 1978

Instytucja nadrzędna: Urząd Gminy w Czudcu

Przynależność do organizacji: Brak

Kraj pochodzenia: Polska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Strzyżowski

Gmina: Czudec

Adres: Czudec, Świętego Marcina3, 38-120

Kontakt: Beata Frąckowiak, ok@czudec.pl, 603326881

Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Celem OK Czudec jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy. Staramy się tworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze oraz inspirować do rozwoju artystycznego, społecznego i osobistego. Naszym dążeniem jest propagowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Przez cały rok prowadzimy zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz warsztaty, które skierowane są do osób dorosłych. Organizujemy imprezy kulturalne takie jak: koncerty, wystawy, warsztaty. Pracujemy z zaangażowaniem i pasją, którą pragniemy dzielić z innymi.