Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Rodzaj i zakres działalności: Autentyczny (tradycyjny)

Struktura: Przedszkolaki (4-6), Dzieci (7-10), Młodzież (11-19), Studenci (20-28), Dorośli (29-45), Seniorzy (46+), Kapela, Grupa wokalna

Rok rozpoczęcia działalności: 1975

Instytucja nadrzędna: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Przynależność do organizacji: CIOFF

Kraj pochodzenia: Polska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Nowy Sącz

Gmina: Nowy Sącz

Adres: Nowy Sącz, Długosza3, 33-300

Kontakt: Sekretariat, kontakt@mcksokol.pl, +48 18 448 26 10

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu istnieje od 1975 roku (do 1998 roku jako Wojewódzki Ośrodek Kultury Województwa Nowosądeckiego, a od 1999 roku jako instytucja kultury Województwa Małopolskiego pod obecną nazwą). MCK SOKÓŁ jest spadkobiercą i kontynuatorem ponad 140-letniej tradycji Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Siedzibą instytucji jest historyczny budynek Sokolni Sądeckiej z 1892 roku, który znajduje się w centrum Nowego Sącza, obecnie znacznie rozbudowany i zmodernizowany. Zasięgiem swego działania MCK SOKÓŁ obejmuje całe Województwo Małopolskie. Działalność ta przebiega wielotorowo, a najważniejszymi jej formami realizowanymi w sposób ciągły, będącymi jednocześnie misją instytucji, są: – ochrona i promocja wielokulturowego dziedzictwa Małopolski i Karpat (wydawnictwa, archiwum kultury ludowej), – kształtowanie kompetencji kulturowej (upowszechnianie sztuki profesjonalnej oraz prezentacja współczesnych zjawisk kulturowych), – animacja amatorskiego ruchu artystycznego (tworzenie możliwości prezentacji, stymulowanie rozwoju istniejących i pomoc w zakładaniu nowych grup artystycznych), – tworzenie i realizacja programów edukacji regionalnej dla młodzieży i nauczycieli (Młodzieżowa Akademia Filmowa, Bliższe Ojczyzny – Małopolska, warsztaty).