Strój Pogórzan

Strój Pogórzan

Strój Pogórzan z XVIII wieku – okolice Strzyżowa.