Pogórzańska Nuta 2022

Pogórzańska Nuta 2022

W niedzielę 22 maja 2022 r. w Dynowie odbył się XXXI Przegląd Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych – „Pogórzańska Nuta”. Poniżej prezentujemy protokół z posiedzenia jury. Wszystkim laureatom gratulujemy! Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej XXXI Przeglądu „Pogórzańska Nuta” w Dynowie w dniu 22.05.2022 r. Jury w składzie: Mariusz Pucia – Przewodniczący Komisji Gabriela Gacek Maria Kula po wysłuchaniu 14. zespołów śpiewaczych, 7. solistów – śpiewaków, 6. prezentacji Mistrz- Uczeń, 7. solistów – instrumentalistów oraz 8. kapel ludowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: Kategoria „Zespoły śpiewacze” I miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł otrzymuje: Zespół Śpiewaczy „Młodzi Lubatowianie” Dwa równorzędne II miejsca i nagrodę w wysokości po 400 zł otrzymują: Grupa Śpiewacza „Stryki” Żeńska Grupa Śpiewacza ze Świlczy III miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje: Męska Grupa Śpiewacza „Lubatowianie” Dwa równorzędne wyróżnienia i nagrody w wysokości po 200 zł otrzymują: Zespół Śpiewaczy „Cyganianki” Zespół Śpiewaczy „Lubenianki” Kategoria „Soliści – śpiewacy” I miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje: Eugeniusz Olszowy Dwa równorzędne II miejsca i nagrodę w wysokości po 200 zł otrzymują: Jan Hodór Barbara Chorążak III miejsce i nagrodę w wysokości 100 zł otrzymuje: Jacek Wojtuń Wyróżnienie bez nagrody finansowej otrzymuje: Halina Kranc Kategoria „Soliści – instrumentaliści” I miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje: Kazimierz Marcinek Dwa równorzędne II miejsca i nagrodę w wysokości po 200 zł otrzymują: Jakub Czapla Józef Szubart III miejsce i nagrodę w wysokości 100 zł otrzymuje: Kazimierz Wiśniowski Kategoria „Mistrz – Uczeń” Dwa równorzędne I miejsca i nagrodę w wysokości po 300 zł otrzymują: Kapela Młodzieżowa „Iskra” ze Świlczy – Justyna Pięta i Eugeniusz Kopera Dwa równorzędne II miejsca i nagrodę w wysokości po 200 zł otrzymują: Fundacja Iskry Tradycji – Aleksandra Wojnar III miejsce i nagrodę w wysokości 100 zł otrzymuje: Wiktoria Janik Wyróżnienie bez nagrody finansowej otrzymuje: Kapela Dziecięca „Iskierki” 𝐊𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 „𝐊𝐚𝐩𝐞𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐝𝐨𝐰𝐞” I miejsce i nagrodę w wysokości po 600 zł otrzymuje: Kapela Ludowa „Trzcinicoki” Trzy równorzędne II miejsca i nagrody w wysokości po 500 zł otrzymują: Kapela „Bachórzanie” Kapela „Młoda Harta” Kapela Ludowa „Pogórzanie” Dwa równorzędne III miejsca i nagrody w wysokości po 400 zł otrzymują: Kapela Kazimierza Marcinka z Kolbuszowej Kapela „Iskierczanie” Wyróżnienia i nagrody finansowe w wysokości po 200 zł otrzymują: Kapela „Dynowianie” Kapela Ludowa „Łola” 𝐍𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐣𝐞̨ 𝐧𝐚 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐰𝐚𝐥 𝐰 𝐊𝐚𝐳𝐢𝐦𝐢𝐞𝐫𝐳𝐮 𝐨𝐭𝐫𝐳𝐲𝐦𝐮𝐣𝐚̨: W kategorii „Zespoły śpiewacze” Zespół Śpiewaczy „Młodzi Lubatowianie” W kategorii „Soliści – śpiewacy” Eugeniusz Olszowy W kategorii „Soliści – instrumentaliści” Jakub Czapla W kategorii „Mistrz – Uczeń” Kapela Młodzieżowa „Iskra” ze Świlczy W kategorii „Kapele ludowe” Kapela „Bachórzanie” Jury po wysłuchaniu 42. prezentacji tegorocznej XXXI edycji Przeglądu „Pogórzańska Nuta” wyraża wielkie uznanie dla wykonawców oraz zadowolenie z tak licznego udziału uczestników z Podkarpacia w imprezie, której celem jest popularyzacja tradycyjnej, rodzimej kultury. Komisja pragnie zauważyć, że poziom większości prezentacji był wysoki i wyrównany. Na uwagę zasługuje też interesujący repertuar oraz tradycyjny ubiór. Cieszy również fakt udziału w imprezie wykonawców – seniorów, a w szczególności uczestników reprezentujących młode pokolenie. Jury wyraża nadzieję, że organizatorzy Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie nie odstąpią od organizowania kolejnej edycji i zachęca do ich kontynuowania w latach następnych. Wyrazy uznania i podziękowania Jury kieruje również pod adresem firm i instytucji, które wsparciem finansowym i rzeczowym wspomogły i umożliwiły realizację tegorocznej edycji „Pogórzańskiej Nuty”.